miércoles, 21 de abril de 2021

Sindicato Anarcosindicalista de Coruña: O primeiro de maio, tomamos o barrio!! / El primero de mayo, tomamos el barrio !!

Galego:

O primeiro de maio, tomamos o barrio!! 

Este primeiro de maio non imos saír de paseo polo centro nin axudar a encher as fotografías daqueles sindicatos que tantas veces traizoaron a confianza de milleiros de traballadores e traballadoras.

Este primeiro de maio estaremos na Praza das Conchiñas, ofrecendo asesoramento sindical a toda aquela persoa que o precise e predicando co exemplo a solidariedade, o apoio mutuo e a autoxestión. Porque niso consiste o anarcosindicalismo, en crear vínculos para poder organizarnos e defendernos dos abusos que sufrimos.

Tes problemas no choio? Queres axudar a quen os ten? Achégate á Praza das Conchiñas a partires das 10.00h da mañán!


Castellano:

El primero de mayo, tomamos el barrio !! 

Este primero de mayo no daremos un paseo por el centro ni ayudaremos a llenar las fotografías de esos sindicatos que tantas veces han traicionado la confianza de miles de trabajadoras y trabajadores. 

Este primero de mayo estaremos en la Plaza das Conchiñas, ofreciendo asesoramiento sindical a todos aquellos que lo necesiten y predicando con el ejemplo la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión. 
Porque en eso consiste el anarcosindicalismo, crear vínculos para poder organizarnos y defendernos de los abusos que sufrimos. 

¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Quieres ayudar a quien los tenga? 

¡Ven a la Plaza das Conchiñas desde las 10.00 de la mañana!