domingo, 30 de mayo de 2021

O patrón non é o teu amigo / El patrón no es tu amigo.Galego

Hoxe comezamos unha serie de consellos laborais que compre ter en conta para evitar ou solucionar conflitos. O primeiro é o máis evidente e o que máis veces hai que repetir: O patrón non é o teu amigo.
Inda que che regale unha cesta de nadal, inda que che convide a dar un paseo no seu iate ou inda que coincidírades xuntos nun curso hai 20 anos, esa amizade non é desculpa para que a empresa non cumpra coas súas obrigas nin contigo nin co resto.

Para evitar ese momento incómodo, moitas persoas prefiren ceder ante á empresa para evitar o mal trago de esixirlle o que lles corresponde (puntualidade nas nóminas, descansos regulamentarios, EPIs, pagamento das horas extra...). Por iso hai que lembrar a posición e o papel de cada un, e sobre todo unha máxima: os dereitos laborais son irrenunciables


Castellano

Hoy comenzamos una serie de consejos laborales que conviene tener en cuenta para evitar o solucionar conflictos. El primer es el más evidente y el que más veces hay que repetir: El patrón no es tu amigo.
Aunque te regale una cesta de navidad, aunque te invite a dar un paseo en su yate, aunque que coincidierais juntos en un curso hace 20 años, esa amistad no es disculpa para que la empresa no cumpla con sus obligaciones ni contigo ni con el resto.

Para evitar ese momento incómodo, muchas personas prefieren ceder ante la empresa para evitar el mal trago de exigirle lo que les corresponde (puntualidad en las nóminas, descansos reglamentarios, EPIs, pago de las horas extras...). Por eso hay que recordar la posición y el papel de cada uno, y sobre todo una máxima: os derechos laborales son irrenunciables.