miércoles, 3 de julio de 2019

CNT-AIT, Tarragona: LXXXIII Aniversario de la Revolución Social / LXXXIII Aniversari de la Revolució Social